Adatvédelmi tájékoztató

roppanóhabos – adatlapon rögzített megrendeléshez

Általános jogi közlemény

Mi, a Batz Hungary Kft. egyedi méretvétel alapján tervezünk és gyártunk talpbetétet (továbbiakban: Termék). Amennyiben a Termékkel kapcsolatos további információra van szüksége, kérjük, keresse fel weboldalunkat a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ linken. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon vásárolni, Terméket terveztetni és gyártatni nem tud, azon kizárólag általános információkat talál a Termékkel kapcsolatban.

A Termék tervezése és gyártása miatt személyes és különleges (egészségügyi) adatok megadását kérjük Öntől. A Termék egyedi jellege miatt az Ön talpáról az úgynevezett roppanóhab segítségével nyomásképet készítünk. A nyomáskép alapján, valamint az Ön által megadott személyes és különleges adatokból tervezik meg és gyártják le munkatársaink az Önnek megfelelő talpbetétet. Amennyiben Ön a kért adatokat nem adja meg részünkre, abban az esetben nem tudunk egyedi Terméket tervezi és gyártani az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy 18. életévét be nem betöltött személyek részére kizárólag a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulása esetén tervezünk és gyártunk egyedi talpbetétet. Tájékoztatjuk továbbá, hogy kizárólag azon személy megrendelése alapján tudunk tervezni és gyártani Terméket, aki azt viselni is fogja, így ajándékba nem tudunk Terméket tervezni, gyártani.

Az adatkezelő megnevezése:

Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Telefonszám: 06-2-526-106/25 mellék
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: [egyeditalpbetet@batz.hu; talpbetet.infoline@batz.hu]

Az adatkezelés jogalapja:

Ön a Termék tervezésének és gyártásának megrendelése miatt keresett fel minket, illetve kiskereskedő partnerünket (továbbiakban: Bolt), amelynek teljesítése érdekében Önnek szerződést szükséges kötnie a Bolttal, amely szerződés alapján kezeljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy a Termék tervezése és legyártása érdekében Önnek különleges, egészségügyi adatokat is meg kell adnia, amelyeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk. A fentiek alapján a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor. A különleges adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, azaz az Ön által megrendelt Termék tervezése és legyártása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Önnek lehetősége van házhozszállítást kérni, amelynek költségéről és a szállítással kapcsolatos információkról a Bolt nyújt a helyszínen tájékoztatást.  Önnek továbbá lehetősége van gravírozást kérni, amely esetben a Termékbe belegravírozzuk az Ön nevét, vagy az Ön által választott, maximum [30] karakterből, kizárólag latin betűkből álló szöveget.

Megrendelő telefonszáma megadásával kifejezetten és befolyásmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a Batz Hungary Kft. megbízottja naptári évenként maximum két alkalommal, telefonos elégedettségi kérdőív kitöltése céljából megkeresse. A kérdőív kitöltését megrendelő bármikor, indoklás nélkül megtagadhatja. A kérdőív kitöltése során Batz Hungary Kft. megbízottja a legszigorúbban köteles betartani az előzetes tájékoztatás jogi és etikai szabályait, valamint figyelembe venni megrendelő személyiséghez és adatvédelemhez – kiemelten a különleges (egészségügyi) adatok védelméhez – fűződő jogait

Személyes és különleges (egészségügyi) adatok köre:

A Termék tervezése és gyártása érdekében az alábbi személyes adatok megadását kérjük Öntől:

 • név,
 • lakcím,
 • Nem,
 • Születés éve,
 • testsúly,
 • testmagasság,
 • Cipő/lábméret,
 • telefonszám,
 • email cím.

A telefonszámra az Önnel való kapcsolattartás érdekében van szükség, mégpedig azért, hogy a Bolt fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, értesíteni tudja Önt, ha a Terméket átveheti a helyszínen. Tájékoztatjuk, hogy a Termék megrendelésekor generálunk Önnek egy egyéni azonosítót. Az egyéni azonosító egy véletlenszerűség elve alapján generált számsorozat, amelyet azért hoztuk létre, hogy

 • a Termék tervezését és gyártását Ön nyomon tudja követni a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalon (ehhez létre kell hoznia egy jelszót is), és
 • hogy a Termék tervezése és gyártása folyamatában Önt ne nevével azonosítsuk, így az Ön személye ezen folyamat alatt ne váljon ismertté.

Az email cím megadására ezen, https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalra való belépéshez szükséges első jelszót küldjük meg Önnek. Amennyiben Ön ezen lehetősséggel nem kíván élni, email címet nem kell megadnia. Amennyiben házhozszállítást kér, abban az esetben a fentieken kívül kézbesítési címet is meg kell adnia, amely címen Ön biztosítja a Termék átvételét. A fentieken kívül a Termék tervezéséhez és gyártáshoz Önnek az alábbiakban meghatározott különleges, egészségügyi adatokat is szükséges megadni:
érez-e fájdalmat, van-e panasza az alábbi területek bármelyikén:

 • jobb / bal derék,
 • jobb / bal csípő,
 • jobb / bal térd,
 • jobb / bal boka,
 • jobb / bal sarokfájdalom,
 • jobb / bal sarkantyú,
 • jobb / bal harántfájdalom,
 • jobb / bal bütyök,
 • jobb / bal láb-kalapácsujj
 • jobb / bal hosszboltozati fájdalom,
 • jobb / bal tyúkszem,
 • bőrkeményedés helye
 • Ön cukorbeteg-e
 • egyéb megjegyzés, panasz, csonttörés, műtött láb…
 • talpáról készített nyomáskép.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. A fentieken kívül nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy számára készíttetnek egyedi talpbetétet, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására mindenképpen szükség van az adatkezelés engedélyezéséhez. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében kizárólag a törvényes képviselője vásárolhat.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A fentiekben rögzített személyes és különleges adatokat a roppanóhabhoz mellékelt adatlapon a Bolt, illetve annak alkalmazottja rögzíti, akivel Ön szerződést köt, amely adatlapot az Ön nyomásképét tartalmazó roppanóhabbal együtt megküld részünkre a Termék tervezése és gyártása érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a Batz Hungary Kft. szerződést kötött a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41), amelynek tagjaival együtt végezzük a Termék tervezését és gyártását, így a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai megismerhetik az Ön adatait.

Az Ön által megrendelt Termék csomagolását is a Batz Hungary Kft. és a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai végzik, akik a csomagolás során az Ön nevét, telefonszámát és – házhozszállítás kérése esetén – a kézbesítési címét ismerhetik meg.

Amennyiben Ön házhozszállítást kér, abban az esetben az Ön nevét, kézbesítési címét és telefonszámát a házhozszállítás és az Önnel való kapcsolattartás céljából átadjuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi; GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) futárszolgálatnak.

Adatkezelés időtartama:

Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig kell őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül maga a szerződés (amely az Ön megrendelése) és a szerződés teljesítését igazoló dokumentumok (amely a Termék általunk történő tervezését és gyártását, valamint a Bolt által kiállított számlát) jelentik.

A fentiek alapján az Ön adatait azok megadásától számított 8 évig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor be tud lépni az egyéni azonosítójával a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalra, amelyen láthatja a már teljesített megrendeléseit. Tájékoztatjuk, hogy a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalra nem tudunk belépni, az azon szereplő adatokhoz nincs hozzáférésünk. A https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalon létrehozott fiókját bármikor, erre irányuló, a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségünkre küldött kérelmére töröljük.

Adatok tárolása

A Bolt az adatlapot a roppanóhabbal együtt megküldi részünkre a tervezés és gyártás miatt, így a Bolt az adatok felvételét követően nem fér hozzá az Ön személyes és különleges adataihoz. A Bolt a Termék csomagolásán feltüntetett adatok alapján lép Önnel kapcsolatba.

Mi, a Batz Hungary Kft. a 7. pontban meghatározott adatkezelési időtartam elteltéig a székhelyünkön, a 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. szám alatt, kulcsra zárható szobában, amelynek kulcsát széfben tartjuk, papír alapon tároljuk az adatlapokat. Az adatlapon szereplő személyes és különleges adatokat rendszerünkben elektronikusan rögzítjük, a Comprel Bt. (Székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5., cégjegyzékszám: 01 06 764965, Adószám: 21959057-2-41) által biztosított és üzemeltetett szerveren tároljuk, melynek helye az Európai Unióban, Németországban van.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Batz Hungary Kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes és különleges adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és különleges adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes és különleges adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes illetve különleges adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

A jelen tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint Ön kizárólag fiókjának törlését kérheti, amely esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes és különleges adatai kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi tájékoztató hatályos: 2018. május 25-től