Talpfelmérés

A legújabb ortopédiai kutatások, fejlesztések eredményeként jelentősen megnőtt a számítógépes talpfelmérést, talpnyomás mérést követően készített egyedi talpbetétek ismertsége, elismertsége, létjogosultsága, amiről korábban mi magunk is értekeztünk már. A felmérési módszerek, kivitelezési, gyártási eljárások kavalkádjában lassan már azt sem tudjuk melyiket válasszuk, melyik a legjobb, legkorszerűbb, melyik adja az optimális megoldást, minőséget a megfelelő ár mellett. Ebben szeretne segítséget nyújtani a Batz Manufaktúra a szokásos egyenes beszéd és józan ész szellemében. Cikksorozatunk első részében nagy vonalakban végignézzük a talpfelmérő és egyedi talpbetét gyártó módszereket, röviden véleményezve azokat, majd a sorozat további részeiben egyenként és részletesen kibontjuk valamennyi eljárást, bemutatva azok előnyeit, hátrányait.

A nyolcvanas évek végéig méltatlanul elhanyagolta, úgymond másodlagos problémaként kezelte a közvélemény a láb, a lábfej és a talp elváltozásait, holott a népesség igen számottevő hányadát érintette, érinti e problémakör, elég ha a derékfájdalomra, a lúdtalpra, bokasüllyedésre, a kalapácsujjra, a sarokfájdalomra vagy a bütyökre gondolunk. Szinte nincs is olyan, hogy bármelyikőnk rokonságában, ismeretségi körében elő ne fordulna valamelyik fent említett probléma, megkeserítve az azt elszenvedő mindennapjait. A már már túlcivilizált életmód térnyerésével ezen problémák hatványozottan jelentkeztek (ülőmunka, mozgáshiány vagy épp az állómunkából eredő hosszas, statikus terhelés), aminek ésszerű és értelemszerű hozadékaként nemcsak a hagyományos diagnosztikai módszerek változtak, hanem a tudomány segítségül hívta a XX. század legnagyobb találmányát: a számítógépet.

A tudomány jelenlegi állása szerint a talpfelmérő módszerek alapvetően háromfelé tagolhatóak:

1., mechanikai mintavétel

2., kétdimenziós, digitális talpfotózás (podoszkóp)

3., háromdimenziós, számítógépes talpfelmérés

Mechanikai mintavételnek nevezünk minden olyan módszert, ahol a digitális technikák teljes nélkülözésével készül egy lenyomat, amely elvileg tökéletesen visszaadja talpunk formáját. Ilyen például a gipszmintavétel, az indigós, a roppanóhabos vagy a zselépárnás talpfelmérés. Valamennyi eljárás közös jellemzője, hogy a mintavétel elkészítéséhez a mérés készítőjének többéves tapasztalatára, gyakorlatára van szükség és így sem tökéletes az eredmény, hisz valamennyi eljárásnál elengedhetetlen a modell mozdulatlansága, ami a gyakorlatban nem, vagy csak nagyon nehezen kivitelezhető. Ahogy fentebb is írtuk, e módszerekkel képesek felmérni talpunk formáját, de ezen felül semmi többet. A később elterjedt ún. podoszkópos vizsgálatnál annyiban jobb a mechanikai mintavétel, hogy a talpunkról valós képet nyújt három dimenzióban, de a talpnyomásról és a bokák dőléséről nem sok információt ad, így a talpbetét gyártójának igen-igen komoly ortopédiai előképzettségre van szüksége, hogy nagyjából megfelelő gyógyászati segédeszközt legyen képes gyártani.

A mechanikai mintavételnél – elvileg – fejlettebb eljárás a podoszkópos talpfelmérés, ami gyakorlatilag egy kétdimenziós digitális fotó, amit egy üveglapon keresztül készítenek, a delikvens lábáról. Erről a felvételről azután a gyártó képes megállapítani, hol érintkezik a mért talp a talajjal. Ez az eljárás gyakorlatilag az indigós talpfelmérés korszerűbb formája, nem ad sokkal több információt, viszont nem lesz tintás a páciens talpa. Ahogyan a mechanikai mintavétel, úgy a podoszkópos eljárás sem ad pontos adatot a talpnyomásról, a testsúly eloszlásáról vagy a bokák dőléséről.

talpfelmérés

Podoszkópos talpfotózás

A háromdimenziós, számítógépes talpfelmérés a XXI. századi módszerek közül eddig a legpontosabb full digitális eljárás, melynek során a páciens, egy több millió, érzékeny szenzorral ellátott platformon áll, normál testhelyzetben. Mérés közben a platform elkészíti a talp pontos, háromdimenziós domborzati térképét, amivel párhuzamosan a bokákról egy lézervezérelt nagyfelbontású kamera digitális fotót készít. A platform által készített térképet és a bokákról készült felvételt egy többszázezer klinikai vizsgálat eredményeit felhasználó, háromdimenziós talpbetéttervező program értelmezi és összesíti, majd megalkotja a tervező szakember segítségével az egyedi talpbetét tervét. A terv digitális formátumban egy precíziós marógépre kerül, amely századmilliméteres pontossággal kimarja a talpbetéttervező program által megálmodott betétet. A jelenleg elérhető talpfelmérő módszerek közül a legpontosabb eredményt adó eljárás, amely a talpnyomás mellett a test előre- vagy hátradőléséről és a bokák kifelé vagy befelé dőléséről is kimerítő adatot képes közvetíteni a talpbetéttervező szoftvernek és a szakértőnek. A hibázás lehetősége gyakorlatilag nulla a gyártás során is a teljesen digitális, precíziós marógépnek köszönhetően.

A talpfelmérő módszerek, eljárások részletes leírása tehát, rövidesen itt a Batz oldalán!

talpfelmérés

Számítógépes talpfelmérés